300 év 1568-1868               Keresztény Magvető 1868    

 

Tartalom

I. Könyörgés a zsinat szombat estéjén - Albert János

II. A hit és lelkiismeret szabadsága - Ferencz József

III. Zsinatmegnyitó püspöki beszéd - Kriza János

IV. Úrvacsorai beszéd és imák - Albert János

V. A keresztény felvilágosodás diadal - Mózes András

VI. A pap az evangéliomnak oltalmazója - Simén Domokos

VII. Új papok felszentelésekor püspöki beszéd - Kriza János

VIII. Zsinatot berekesztő ima - Inczefi József

     Tovább a leíráshoz és az üdvözlésekhez!