Történeti munkák

30

A Dunapataji Unitárius Egyházközség

 

Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör
 
 

Ajánlás
  1 / 5-18.-oldal   |   2 / 19-27. oldal

Előszó - Dr. Csiki Gábor
Ima  -  Dr. Csiki Gábor
Elnöki megnyitó - Báró Daniel Gábor
"Örök székely" - Józan Miklós
Emlékbeszéd - Veress Gábor Dr.
Tarkő mondája - Hosszu Zoltán Dr.
Székely nő és vendéglátás - Vitéz Nyiredy Szabolcs
Zárszó - Péterfy Gyula

 

Tartalom, kép
Martineau Jakab életrajza
A keresztény ember lelkiéletének törvénye
A felettünk őrködő Isten
Nagy eszmék, apró kötelességek
Éden és Gecsemáné
A keresztény ember békessége
Az, ami emberi, nem hal meg soha

 

GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya

 

 

 


 

Az Unitárius Élet munkásai

 

A fejedelem és papja

 


Dr. Tóth György: Dávid Ferenc emlékezete
 

Tartalom - bevezetés
Élete 
Az esztétikus
A kollégiumi tanár 
Az irodalmi kritikus 
Nyelvtanulás és nyelvtanítás
Módszertani munkássága
Az Entwurf és az 1863. évi egyházi tanterv
Nyelvtudományi munkássága:
I. Küzdelmei a magyartalanságok ellen
II. A magyar mondat elmélete
III.  Hangsúly és szórend
Az unitárius
Egyénisége és jelentősége 

Tartalom
Előszó
A család  -  Családfa
Születése, gyermek- és ifjúkora
Nevelő
Író és szerkesztő
Középiskolai tanár
Nemzetőr és bujdosó
Pesti tanár és műkritikus
Botanikus
Újból tanár Kolozsvárt
Iskolai felügyelő gondnok
Az Erdélyi Múzeumban
Egyetemi tanár
Akadémiai tag
A magyar nyelv ellenőre
Vallása és filozófiája
Egyén és társadalmi ember
Betegsége
Szár éve és halála
Emléke
Összefoglaló 

Kilyéni Ferencz Jósef élete és kora
  

http://mek.oszk.hu/15000/15059/

A Misszióház 10 esztendeje

  

Ferencz József: Egyháztörténet

 

Vári Albert: Berde Mózsa

 

Dávid Ferenc

 

Nagyajtai Kovács István 

Jézus Krisztus

 

Jókai emlékezete

 

Kriza János emlékezete

 

Tartalomjegyzék
Bevezetés  |  I. - rész  |  II. - rész
III. - rész  | Függelékek

Tartalomjegyzék
1-26 oldalak  |  26-45 oldalak
45-69 oldalak70-80 oldalak  

Tartalom  |  Tartalomjegyzék  

Tartalom  |  Tartalomjegyzék
  

Unitárius Kis Tükör

 

Ősmagyar vallásunk

 

A  mi unitárius örökségünk

 

Az amerikai unitárius egyházi bizottság jelentése

 

János Zsigmond fejedelem

 

Tartalom

 

     
     

Vissza a Főoldalra

(C)  Minden jog az Unitárius Egyházé!

Még több anyag!