Unitárius tudás-tár

    1951 - 1999 között megjelent könyvek   (14)

Rövid útmutatás
 

Dávid Ferenc és az unitárius vallás
 

Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében
Dávid Ferenc biblicizmusa
Breviárium
 

RÖVID   MAGYARÁZAT 

MIKÉPPEN AZ ANTIKRISZTUS AZ IGAZ ISTENRŐL

VALÓ TUDOMÁNYT MEGHOMÁLYOSÍTOTTA, ÉS

AZ KRISZTUS AZ Ő HÍVEINEK ÁLTALA TANÍTVÁN

MINKET, MIKÉPPEN ÉPÍTETTE MEG, AZ Ő MENY­NYEI

SZENT ATYJÁRÓL ÉS ÖNMAGÁRÓL ÉS A

SZENTLÉLEKRŐL BIZONYOS ÉRTELMET ADVÁN

ELŐNKBEN.

ÍRTA

DÁVID  FERENC

Rövid magyarázat

 

Közérthető Evangélium

 

 

Szász János: Dávid Ferenc

 

A tartalomból:
Török Tamás: Unitáriusok
Török Tamás: Mi az, hogy unitárius? 
Szent-Iványi Sándor: A magyar vallásszabadság

 


 

Dávid Ferenc mártír-halálának 375-ik évi emléke
Mikor élt Dávid Ferenc?
Dávid Ferenc értéke világviszonylatban
Unitarizmusunk születésnapja
Győz az igazság - Szentábrahámi Lőrinczi Géza

Lakiteleki Unitárius Emléknap
 

 

Brassai Sámuel emlékezete

 

1993 - a tordai országgyűlés 425 éves jubileuma

 

Négyszázév

 

Unitárius énekeskönyv 1979

 

Részek a tartalmából 

 
     
     
     

Vissza a Főoldalra

(C)  Minden jog az Unitárius Egyházé

(Digitalizálta PDF formátumban 2008-ban - Léta Sándor a MUE megbízásából)

Még több anyag!