450A 450. emlékév eseményei:

 

Balázs Mihály: Vallásszabadság és bevett vallások Erdélyben  - PDF

Kovács Kálmán Árpád: Az 1568. évi tordai vallástörvény - PDF

Összefoglaló - PDF

Parlamenti Napló  - DOCX

Ünnepi konferencia az Országházban a Vallásszabadság Éve alkalmával

Fényképalbumok

https://unitarius.org/unnepi-konferencia-az-orszaghazban-a-vallasszabadsag-eve-alkalmaval/

Parlament

 

 

 

 

 

 

Törvény

Sajtótájékoztató Budapesten – sajtóközlemény
2018. március 9-én jubileumi konferencia a Parlamentben és a Vigadóban
A konferencia kettős célja: (1) megemlékezés az Erdélyi Országgyűlés 1568. évi vallásügyi törvényalkotására, amellyel a világon először, addig sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, valamint (2) a Magyar Unitárius Egyház 450 évnyi hivatásgyakorlásának méltatása.
 

Tájékoztatás az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról szóló törvény Országgyűlés általi elfogadásáról

Országgyűlés jegyzőkönyve - felszólalások - szavazás!  - archívum 

Főtisztelendő, nagytiszteletű és tisztelt címzettek!

 

Örömmel osztom meg egyháztársadalmunkkal a jó hírt: a tegnap (február 20.) 16 óra 9 perckor Magyarország Országgyűlése egyhangúlag elfogadta a T/19859. számú törvényjavaslatot Az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a Vallásszabadság Napjáról. (A törvény szövegének hivatalos forráshelye: http://www.parlament.hu/irom40/19859/19859.pdf.)

A szóban forgó ünnepi emléktörvény előterjesztése és elfogadása az országgyűlésben képviselt pártok teljes egyetértésével történt, akik ezáltal közösen méltatták a 450 évvel ezelőtti tordai országgyűlési törvényalkotás emlékét, ugyanakkor január 13-át a Vallásszabadság Napjává nyilvánították.

Köztudott az emléktörvény kezdeményezésének közvetlen előzménye: egyházunk javaslatára és szervezésében 2018. január 13-án az erdélyi magyar és szász evangélikus egyházak közösen ünnepi előterjesztést intéztek Magyarország Országgyűléséhez, Romániai Parlamentjéhez és az Európai Parlamenthez.

 

E jeles törvényalkotásról készített sajtóközleményünk egyházunk honlapján – és alább bemásolva – olvasható: http://unitarius.org/vallasszabadsag-napjava-nyilvanitotta-magyarorszag-orszaggyulese-januar-13/

  

Ugyanerről az eseményről az MIT és az Országgyűlés Sajtóirodája a következő közleményt bocsátotta ki:

http://www.parlament.hu/-/a-vallasszabadsag-napjava-nyilvanitotta-az-orszaggyules-januar-13-at?inheritRedirect=true&redirect=%2F


A törvény szövege itt olvasható: http://www.parlament.hu/irom40/19859/19859.pdf.

 

A törvényjavaslat előterjesztéséről, méltatásáról és megszavazásáról készített hivatalos filmfelvétel az Országgyűlés honlapja Jegyzőkönyvek rovatának Ülésnap felszólalásai fejezetben található (2018. 02. 20-i ülésnap), a 7 óra 21 perc 40 másodperctől kezdődő részben: http://sgis.parlament.hu/archive/playseq.php?date1=20180220&time1=075011&offset1=000530.00&date2=20180220&time2=075011&offset2=111225.00&type=real  

 

A fenti tájékoztatást személyes vallomással zárom: jó érzés magyar unitáriusnak lenni! Istené a dicsőség!

 

Tisztelettel: Szabó László

 

 

Sajtóközlemény

A Vallásszabadság Napjává nyilvánította Magyarország Országgyűlése január 13-át

 

A február 20-án tartott parlamenti ülésnapon Kövér László házelnök előterjesztésére, ötpárti konszenzussal fogadta el Magyarország Országgyűlése azt a törvényt, amely egyfelől a magyar nemzet szellemi öröksége részének tekinti az 1568. évi tordai országgyűlés vallásügyi határozatát, másrészt a 450 évvel ezelőtti törvény kihirdetésének napját – január 13-át – a Vallásszabadság Napjává nyilvánítja. E mai döntés előzményét képezi a Magyar Unitárius Egyház által kezdeményezett és az erdélyi református, illetve a magyar, valamint a szász evangélikus-lutheránus egyházak elöljárói által is aláírt előterjesztés, amelyet 2018. január 13-án, Tordán, a vallásszabadság ünnepe alkalmával adott át Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója Magyarország Országgyűlése, Románia Parlamentje, valamint az Európai Parlament jelenlevő képviselőinek.

Az ünnepi törvényhozás rendjén Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke elmondta: „E törvénynek köszönhetően a reformáció különböző ágai szabadon és békés úton alakulhattak önálló egyházzá, amelynek eredményeképpen későbbi évtizedekben kialakulhatott a négy bevett vallás rendszere.” Majd hozzátette: „Mindezek által Erdély a vallásszabadság és a felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva a más országokból elüldözötteknek is.”

Az ünnepi törvény méltó főhajtás az 1568-ban, Tordán elfogadott vallásügyi törvény előtt, amely a világon először mondta ki a modern demokrácia egyik alapértékét, a szabad vallásgyakorlás jogát. A ma elfogadott törvény indoklása szerint „… a tordai törvényben foglalt eszmeiség, a közösség vallási önrendelkezése a modern demokrácia egyik előzményeként is értékelhető, amely a történelmi fejlődés során a nyugati civilizációban általános elismerést nyert, és amelyet méltán tekinthetünk a keresztény Európa egyik alapértékének.”

Az ünnepi eseményen a mintegy negyven unitárius képviselő mellett, részt vettek az erdélyi magyar és szász történelmi protestáns egyházak képviselői is.

A ma elfogadott törvény történelmi jelentőségének tudatosítása érdekében március 9-én Budapesten, jubileumi konferenciára kerül sor az Országházban, amit ünnepi gálaműsor követ a Pesti Vigadóban.

 

Amennyiben nem jelenik meg a PDF, akkor erre a linkre kattintva tölthető le a PDF anyag.

 


Közép-Európa 450 éve példát mutatott a világnak

A vallásszabadság ünnepe Kolozsvárott

450. születésnapjukat ünneplő unitáriusok
Egy évig ünnepli az unitárius egyház a vallásszabadságot 

A vallásszabadság első kinyilvánításának 450. évfordulóját ünnepelték Tordán


A Duna televízió közvetítése az ünnepi Istentiszteletről:
https://www.mediaklikk.hu/video/miseistentisztelet-kozvetites-hatarontuli-unitarius-vallasszabadsag-unnep-es-istentisztelet-torda/

 
Az ECHO TV adása a 450 évfordulóval kapcsolatban.
Kitekintő:
Az első 7 perc tartalmazza a Kolozsvári interjúkat:
https://www.echotv.hu/adasok/2018/01/11/kitekinto/3054
Tudakozó:
A 8:00 perctől - a 18:00 percig tartalmazza a Budapesti felvételt:
https://www.echotv.hu/adasok/2018/01/11/tudakozo/3055

Elkezdődött a vallásszabadság éve: közös ünnepre hív az unitárius egyház: https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elkezdodott-a-vallasszabadsag-eve-kozos-unnepre-hiv-az-unitarius-egyhaz


450

Az Erdélyi Országgyűlés 1568. január 6–13. közötti ülésén törvénybe foglalta a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot. E törvény biztosította a bevett felekezetek békés együttélését, ugyanakkor Erdélyt a vallásszabadság és a felekezeti türelem földjévé tette, menedéket nyújtva a más országokból elüldözötteknek is. Az unitárius egyház megalapítása szorosan összefügg a vallásszabadság törvénybe foglalásával.

E jeles törvényalkotás 450. évfordulóján az erdélyi történelmi egyházak együttműködésében közös ünnepségre és emlékjelhagyásra kerül sor Tordán, 2018. január 13-án. A főtéri római katolikus templomban 10 óra 30 perckor kezdődő ünnepségen az erdélyi történelmi felekezetek vezetőivel együtt adunk hálát közös szellemi örökségünkért. Az esemény díszmeghívottjai Kövér László, Magyarország Országgyűlésének elnöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

A hálaadó ünnepség keretében felavatásra kerül a Vallásszabadság Emlékműve a római katolikus templomkertben. A megemlékezés a jeles eseménynek emléket állító, Körösfői-Kriesch Aladár által készített festmény megtekintésével zárul a helyi múzeumban. 

Az ünnepségre és emlékműavatásra szeretettel várjuk az egyháztagokat és lelkészeket.

 

1568 - 450 év - 2018