PDF-dokumentum letöltése:
Ferencz József: Unitárius kis tükör: vagyis az Unitárius Egyház története, hitelvei, egyházalkotmánya és szertartásai rövid foglalata (1875)


PDF-dokumentum letöltése:
Unitárius egyházi törvény a házassági jogról
(Kolozsvár 1889)PDF-dokumentum letöltése:
A Nagyváradi Disputatio Unitárius írók a XVI. évszázadból (Kolozsvár, 1870)
A Nagyváradi Disputatio 1870  - html

PDF-dokumentum letöltése:
Hörk József: Magyar protestáns egyházjog (1903)PDF-dokumentum letöltése:
Balogh Ferencz: A Magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig (1872)
 

 

 

Erdély a Históriában
BÁRDI NÁNDOR (összeáll.)

 

Erdélyi várostörténeti tanulmányok
PÁL JUDIT, FLEISZ JÁNOS (szerk.)

 

Erdély népesedéstörténete
NYÁRÁDI R. KÁROLY


 
 

Kolozsvári emlékírók 1603–1720  -ben. A tanulmányt írta és az időrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József

 

Molnár B. Lehel: Aranyosmenti unitárius egyházközségek a püspöki vizitációs jegyzôkönyvek tükrében
 

 
Kovács Levente: Elekes Botond laudációja:  http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=13
Gaal György: A magát elemésztő fáklya

http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=48

 
 
Ferenczi Eszter: Fiatal halott temetése Aranyosrákoson és Várfalván
 

 
Végh Balázs Béla: A mese bűvöletében. Balázs Ferenc meséi
 

 
Szaniszló Miklós: A tordai magyar oktatás évszázadai
 
Bicsok Zoltán: Torda Nemes Várossának Historiája. Csipkés Elek kézirata 1823-ból
 

 
Györke Zsuzsanna: Árpaavatás és ónöntés Torockószentgyörgyön

http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=263

 

 
Sas Péter: 130 éve született Kelemen Lajos, Erdély legendás levéltárosa

 

150 év emléke, A Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium

http://mek.oszk.hu/07200/07237/index.phtml