Közös énekek

A keresztény felekezetek között keressük azokat a tényeket, amelyek közösek, mint például közös énekek, a katolikus, evangélikus, református és unitárius énekeskönyvekben.
Íme egy pár a sok közül:

Katolikus (Magyarországi Énekeskönyv) - Unitárius:

122. számú katolikus ének  =  167. számú unitárius ének:
Most az Úr Krisztusnak               Jej, jer kicsiny sereg

253. sz. katolikus ének    =  14. sz. unitárius ének:
Bemegyek szent templomodba       Számadásra, bűnbánásra

Evangélikus (Magyarországi Énekeskönyv) - Unitárius:

86. sz. evangélikus = 60. sz. unitárius:
Gondviselő jó Atyám vagy ...

Evangélikus (Magyarországi Énekeskönyv) - Református (Debreceni Ref. Énekeskönyv) - Unitárius

339. sz. evangélikus = 90. sz. református = 199. sz. unitárius:
Tebenned bíztunk eleitől fogva

254. sz. evangélikus = 390. sz. református = 213. sz. unitárius:
Erős vár a mi Istenünk = Erős várunk nékünk az Isten

Református (Debreceni Ref. Énekeskönyv) - Unitárius:

378. sz. református  =  43. sz. unitárius:
Adjunk hálát mindnyájan

394. sz. református  =  252. sz. unitárius:
Térj magadhoz drága Sion