Összeállítás azon unitárius lelkészekről, diákokról és teológiai tanárokról, akik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc áldozataivá váltak.
Az összeállítást Rácz Norbert Zsolt lelkész készítette  a 2018. október 23-i megemlékezésre.  Facebook forrás

Rázmány Mór lelkész  1951-52 között ítélet nélkül

Született 1905-ben Komjátszegen. Unitárius lelkész, Kolozsváron az Unitárius Püspökségen központi tisztviselő, főszámvevő volt. A kommunizmus első áldozata, 2 évet töltött a Duna-csatornánál ítélet nélkül. 1976-ban hunyt el Kolozsváron. A Házsongárdi temetőben nyugszik.
Rázmány Mór
Dr. Erdő János teológiai tanár, 4 év

Született Kézdivásárhelyen 1913. április 28-án. Unitárius teológiai tanár. Letartóztatták 1959. szeptember 24-én. A kolozsvári Katonai Bíróság négy évre ítélte el rendszer elleni tevékenység (prédikációk engedély nélküli sokszorosításában való közreműködés) vádjával. 1963. február 3-án szabadult. Hazatérése után újra elfoglalta teológiai katedráját, később a teológia rektora, 1995-től az Unitárius Egyház püspöke lett. Elhunyt 1996. július 27-én, a Házsongárdi temetőben nyugszik 
Erdő János
Dr. Lőrinci Mihály teológiai tanár, 7 év

Született Sófalván (Beszterce-Naszód megyében) 1911. december 31-én. Unitárius lelkész, a Kolozsvári Protestáns Teológia tanára. Letartóztatták 1959. január 22-én. A kolozsvári Katonai Bíróság az unitárius tanárok perében, 1959. június 3-án hét év börtönre ítélte, államellenes szervezkedés és tiltott iratok terjesztése vádjával. 1963. február 9-én szabadult. Utána 1980-ban történt nyugdíjazásáig lelkész volt Szinden. Elhunyt Budapesten 1991. február 24-én. A Házsongárdi temetőben nyugszik.

 

Lőrinczi Mihály
Dr. Simén Dániel teológiai tanár, 7 év

Született 1903-ban. Unitárius lelkész, püspökhelyettes. Letartóztatták 1959. május 16-án. A kolozsvári Katonai Bíróság egyházi kiadványok engedély nélküli sokszorosításáért 7 évre ítélte. 1964-ben szabadult. Elhunyt Kolozsváron, 1969-ben. A Házsongárdi temetőben nyugszik.

 

Simén Dániel
Végh Mihály lelkész, 15 év

Született Székelyföldváron 1909. október 8-án. Letartóztatásakor (1958. szeptember. 7.) unitárius lelkész volt Homoródújfaluban. A kolozsvári Katonai Bíróság 10 évre ítélte.
Szabadult a közkegyelmi rendelet alapján 1964-ben. Szabadulása után Kobátfalván (a gyülekezet első ottlakó lelkésze), majd Recsenyéden lelkész. Elhunyt 1993. május 8-án.  Sepsiszentgyörgyön nyugszik.
Végh Mihály
Nyitrai Mózes lelkész, 10 év

Mészkőn született 1913. október 24-én. Homoródkarácsonyfalván volt unitárius lelkész.
Letartóztatták 1958. augusztus 17-én. A kolozsvári Katonai Bíróság marosvásárhelyi
tárgyalásán, az 1959. március 19-én 10 év börtönre ítélte, a feljelentési kötelezettség
 elmulasztásáért. Szabadult 1964. augusztus elsején. Szabadulása után lelkész Vadadon (1964-1979). Meghalt 2001. március 21-én. Homoródkarácsonyfalván temették el.

Nyitrai Mózes
Nyitrainé Deák Berta lelkésznő, 25 év

Született Homoródújfaluban 1912. szeptember 16-án. Lelkészi oklevéllel rendelkező kántor volt Homoródkarácsonyfalván. Itt tartóztatták le 1959. január 6-án. Az EMISZ-per első csoportjában állította bíróság elé a Katonai Ügyészség. A kolozsvári Katonai Bíróság marosvásárhelyi tárgyalásán 25 év börtönbüntetésre ítélték. Börtönéveit Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Aradon és Nagyváradon töltötte. Ez utóbbi helyről szabadult 1964. július 28-án. Hazatérése után önálló lelkészi állást nem kapott, férjével együtt élt Vadadon, Szabédon, majd Dicsőszentmártonban. Ott hunyt el 1986. augusztus 27-én. A homoródkarácsonyfalvi temetőben nyugszik.
Nyitrainé Deák Berta
Gellérd Imre lelkész, 7 év

Székelybethlenfalván született 1920. január 3-án. Letartóztatásakor (1959. november 5.) unitárius lelkész volt Siménfalván. A kolozsvári Katonai Bíróság 7 év börtönbüntetésre ítélte. Az 1964-es közkegyelem révén szabadult. Homoródszentmártonban volt lelkész. A megújuló zaklatások elől 1980. január 3-án a halálba menekült. Székelyudvarhelyen nyugszik.

 

 

Gellérd Imre
Székely László lelkész, 4 év

Született Verespatakon, 1922. október 12-én. Unitárius lelkész volt Verespatakon. 1959. szeptember 24-én tartóztatták le. A kolozsvári Katonai Bíróság 1960. május 19-én, 4 év börtönbüntetésre ítélte. 1963. szeptember 25-én szabadult. Hazatérése után Tordátfalván, Újszékelyen, Baróton volt lelkész, majd a kolozsvári Unitárius Nyugdíjpénztár igazgatója lett. Elhunyt 1999. szeptember 27-én. A kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszik.

 

 

Székely László
Szabó Dezső lelkész, 20 év

Kolozsváron született 1925. április 30-án. Letartóztatásakor (1959. január 6.) Nagyajtán volt unitárius lelkész. A kolozsvári Katonai Bíróság 20 évre ítélte. Hazatérése után előbb a komjátszegi gyülekezet lelkipásztora, majd Kolozsváron tisztviselő és levéltáros az Unitárius Püspöki Hivatalban. 1970-1993 között kolozsvári lelkész. 1996. június 7-én hunyt el, a kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszik.

 

 

Szabó Dezső
Pálfy Albert lelkész, 6 év

Tarcsafalván született 1899. február 19-én. Unitárius lelkész volt Nagymedeséren.
Letartóztatták 1958. november 26-án. A vád szerint a kollektív gazdaság, a Szovjetunió és a népi demokratikus rendszer ellen tett kijelentéseket. 1974. november 25-én hunyt el, Székelyudvarhelyen nyugszik.

 

 

Pálfy Albert
Léta Áron lelkész, 10 év

Született Bölönben 1931. január 26-án. Letartóztatásakor (1959. január 30.) Alsó-Felsőszentmihályon volt gyakorló segédlelkész. 10 év börtönre ítélték. 1964. június 27-én szabadult. Szabadulása után rövid ideig helyettes lelkész volt Iszlóban, majd 1964-től rendes lelkész Lupényban. 2009. július 15-én hunyt el, Bölönben nyugszik.  

Léta Áron
Benedek Ágoston lelkész,  4 év

Gyepesben született 1934. október 18-án. Letartóztatásakor (1959. január 31.) unitárius lelkész Besztercén. A kolozsvári Katonai Törvényszék 4 év börtönre ítélte. 1963. január 30-án szabadult. Két éven át nem kapott lelkészi állást; ezt követően 5 évig Homoródjánosfalván, utána 13 évig Nagyenyeden, később Kolozsváron lelkész. Elhunyt 2003. április 14-én Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben nyugszik.

 

Benedek Ágoston
Bálint Ferenc lelkész, 5 és fél év

Született Gyepesben 1925. április 10-én. Unitárius lelkész Magyarszováton. 1959. szeptember  22-én tartóztatták le a rendszer elleni tevékenység vádjával. A kolozsvári Katonai Bíróság 5 év börtönre ítélte. 1964. július 30-án szabadult. Hazatérése után egy ideig csak fizikai munkára alkalmazták a kolozsi állami gazdaságban, majd az apahidai farmon. Később lelkészi állást kapott Kolozson. Ott hunyt el 1989. január 16-án.

 

 

Bálint Ferenc
Kelemen Imre lelkész, 15 év

Homoródkarácsonyfalván született 1903. március 13-án. Letartóztatásakor (1958. szeptember 7.) oklándi lelkész, a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör esperese. A kolozsvári Katonai Törvényszék 15 év kényszermunkára ítélte. A marosvásárhelyi börtönből 1959. októberében a Brăilai Nagysziget-i kolóniákra (Salcia, Luciu-Giurgeni) került, majd 1962-ben vissza Szamosújvárra, innen szabadult 1964. augusztus 3-án. 1964-ig lelkész Lupényban, akkor nyugdíjazták. Marosvásárhelyen élt. Elhunyt 1991. november 16-án Oklándon.

 

 

Kelemen Imre
Sándor Balázs teológus, 25 év

Homoródalmáson született 1936. december 4-én. Letartóztatásakor (1958. augusztus 21.) negyedéves unitárius teológiai hallgató volt. A kolozsvári Katonai Bíróság 25 év  kényszermunkára ítélte.

 

Sándor Balázs
Nyitrai Levente teológus, 6 év

Lupényban született 1940. március elsején. Unitárius teológiai hallgató. 1958. augusztus 18-án tartóztatták le. 6 évre ítélték a kolozsvári Katonai Bíróság Marosvásárhelyre kihelyezett tárgyalásán. Grindről szabadult 1964. június 29-én. Hazatérése után 1968-ig kőműves segédmunkás volt, majd engedélyezték teológiai tanulmányainak folytatását. 1972-től lelkész Komjátszegen, majd 1982-1989 között Székelyszentmihály-Bencéd parókiáján. 1989-ben kitelepedett Magyarországra, ahol nyugdíjazásáig a kocsordi gyülekezet lelkésze volt.

 

 

Nyitrai Levente
Kelemen Csongor teológus, 15 év

Oklándon született 1940. április 20-án. Letartóztatásakor (1959. január 31.) unitárius teológiai hallgató Kolozsváron. A kolozsvári Katonai Törvényszék által lefolytatott tárgyaláson a szervezet feljelentésének elmulasztásáért 15 év kényszermunkára ítélte el. Szamosújvárról szabadult 1964. július 28-án. Teológiai tanulmányait nem engedték folytatni.

 

 

Kelemen Csongor