Takács Jenő: Toccata Mistica - kórusmű - emlékezés a Tordai Országgyűlésre

Takács Jenő (1902-2005) zeneszerző 1968-ban a Tordai Országgyűlés négyszáz éves évfordulója alkalmából a vallásszabadságra vonatkozó szöveg megfelelő részeit megzenésítette.

Radics Éva: Cinfalvától Cinfalváig című könyvében olvashatjuk, a 107-108. oldalakon a kórusmű történetét. Radics Éva karvezető (karnagy), a Grazi Zeneművészeti Egyetem tanára, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, könyvében Takács Jenő zeneszerző életét és munkáságát örökítette meg, mely könyv a zeneszerző 100. születésnapja alkalmából jelent meg 2002-ben.

Részek a könyvből (107-108 oldalakról):

Cincinnati unitárius gyülekezete 1968-ban a Tordai Országgyűlés négyszáz éves évfordulóját készült méltóképpen megünnepelni. ... Jókai Mór az Egy az Isten című regényében részletesen ír hitük lényegéről. Unitárius volt Bartók Béla is. Takács Jenőt felkérte kollégája, Lewis Wakehart - aki a cincinnati unitárius templom kórusának vezetője is volt -, hogy a vallási türelem törvénybe iktatásának emlékére zenésítse meg a vallásszabadságra vonatkozó szöveg megfelelő részét.  ... Takács a helyi unitárius egyház egyik tagjának angol nyelvű fordítását zenésítette meg. "Elfogadtam az ajánlatot, annál is inkább, mert a szöveg humanista  tartalma és ökumenikus jellege kimondottan vonzott. Sajnos még a magyarok közül is kevesen tudják, hogy Tordán foglalták törvénybe először a világon, hogy vallása miatt senkit nem szabad bántalmazni, szidalmazni. A művet részben Cincinnatiben, részben Detroitban komponáltam, és a Toccata Mistica címet adtam neki."  Az orgonakíséretes kórusmű bemutatója május 26-án volt a cincinnati unitárius templomban, ahol kétszer énekelték, először a szertartás elején, majd a végén. Az istentiszteletre kibocsátott műsor a következőket tartalmazta: " partitúra elgondolása és stílusa egyedülálló. Takács szép számban használt fel új hangzatokat. A tonalitásérzetet kiküszöbölte, hogy helyet adhasson olyan hangfürtöknek, melyek már természetüknél fogva nem tonálisak.  kórus több részletet Sprechgesang formában, vagyis beszélve ad elő, más helyen ugyanezt a szöveget énekli, de különböző időben kezdi és fejezi be, mint egy partinál. Az orgona több helyen elektronikus zene benyomását kelti." A művet Európában először 1975. április 29-én mutatta be Bécsben a Zenei Gimnázium kórusa Friedrich Lessky vezényletével. Ifjú Bartók Béla, aki a budapesti unitárius közösség egyik vezető egyénisége volt, így írt a műről az Unitárius Élet c. folyóiratban: "Takács Jenő Egyházunknak nem tagja ugyan, de számára mégis maradandót alkotott ... "

A kézirat egy kottapéldánya. - DOC

Takács Jenő honlap:  http://www.takacsjeno.com/aktuell_hu.html

Ajánlott irodalom:

  1. Leppin, Volker: Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der frühen Neuzeit. Wien 2005.
  2.  Binder, Ludwig: Grundlagen und Formen der Toleranz in Siebenbürgen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Köln—Bécs, 1976.
  3.  Nyiredi Szabolcs: A tordai országgyűlés 425. éves jubileuma. http://unitariuselet.extra.hu/Tudas-tar-51/pdf/tordaiorszag425.pdf.
  4. Benda Kálmán: Az 1568. évi tordai országgyűlés és az erdélyi vallásszabadság. Vortrag am 20. März 1993 in Torda (Turda). In: Erdélyi Múzeum, Bd. 56, Heft 3-4, S. 1. Kolozsvár (Cluj) 1994.