Unitáriusok más szemmel

Versek, rövidebb írások Regények, terjedelmesebb írások

Borbély István, Bod Péter az unitáriusokról, Keresztény Magvető, 1912, 299-301.

Keszeg Vilmos: Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében. In: Balázs Ferenc Emlékkönyv. Kolozsvár. 1997. 25-34.


http://pte.academia.edu/EbubekirFerenci/Papers/1113803/Iszlam_tanulmanyok  - a Pécsi hitvitákról

Dr. Horn Ildikó: Új esztendőre köszöntő versek

Pomogáts Béla: Három felvonás a zsarnokságról

Tóth Vilmos: Unitárius felekezeti pantheonizáció a kolozsvári Házsongárdi temetőben

Jeney-Tóth Annamária: Az unitárius egyház és lelkészei a 17. századi kolozsvári városkönyvek tükrében

Hankó Ildikó: Az unitárius vallás - Demokrata

Cs. Szabó László írása Ferenc papról

Passuth László az unitarizmusról

Az irodalomtörténész szemével

Népi írók Dávid Ferencről

Tamási Áron: Bölcső és bagoly

Nagy Olga: Poraiból újraéledő főnix

Dr. Obruzsánszky Borbála  A harminc nyelven beszélő tudós zseni, Bálint Gábor http://partium.unitarius.eu/2007_nyar.pdf  16-19. oldal.  Még több információ Bálint Gáborról: http://unitarius.lap.hu/#b19806790 

Kósa Károly:  A HURKALYUKI TÁRSASÁGTÓL A VIDÉKFEJLESZTŐ SZÖVETKEZETIG
Balázs Ferenc aranyosszéki utópiája

Féja Géza az unitáriusokról

Kazinczy Ferenc: 23 levél

Dániel Rita: Hallották, Haranglábon mi történt? Egy ballada története

Sas Péter: Kelemen Lajos kiadatlan önéletrajza

  http://www.scribd.com/doc/122033906/Ugro-Miklos-Egy-torveny-oroksege


A PARTUM folyóirat szerzői  http://partium.unitarius.eu

Az unitárius vallásba betértek (a beregi unitárius szórvány értelmiségi tagjai):

Bakos Kiss Károly költő,   Egy  http://partium.unitarius.eu/Partium-2010-oszi.pdf  70. oldal

Dusa Lajos költő,   http://partium.unitarius.eu/partium_tel_2007-08.pdf

Ószabó István költő és drámaíró, Déva felé  http://partium.unitarius.eu/Partium-2010-oszi.pdf  6-11. oldal

Budaházi István költő,   http://partium.unitarius.eu/Partium_osz_2011.pdf 

Budaházi István, Dávid Ferenc utolsó fohásza  http://partium.unitarius.eu/Partium_2009_tavasz.pdf   21. oldal

Budaházi István, Bartók  http://partium.unitarius.eu/partium_2008-09_tel.pdf  78. oldal

+ Magyarosi Árpád Fiúka,      http://partium.unitarius.eu/2003_tel.pdf  12. oldal

Deák József,  írásai megtalálhatók az Unitárius Életben

Dr. Nagy Ákos   http://partium.unitarius.eu/Partium_2010_nyar.pdf

 


A szimpatizáns alkotók az UART-ban - http://www.uart.hu/ :

Oláh András ( Mátészalka ) költő, drámaíró, Sic fata volunt ( történelmi dráma Blandrata Györgyről )  http://partium.unitarius.eu/2011-Partium_tavasz_nyar.pdf.

Joó Adrián ( Debrecen ) filozófiai író,  Egy elfeledett mártír ( Dandos Gyula unitárius diákforradalmár emlékezete ) filozófiai írások a vallásszabadság kapcsán

Joó Adrián, Reflexiók Iván Lászlóról, http://partium.unitarius.eu/Partium_2008_tavasz.pdf .  97.oldal

Szirmai Péter ( Budapest ) író  Naplófeljegyzés Tordáról,  http://partium.unitarius.eu/partium_2008-09_tel.pdf   39. oldal

Szirmai Péter, Kioltás ( a dévai várbörtönből ) http://partium.unitarius.eu/Partium_2008_osz.pdf .   46. oldal

Szabó Pál ( Hódmezővásárhely ) történeti író, költő,  Isten várában ( az 500 éve született Dávid Ferenc emlékére )  http://partium.unitarius.eu/Partium-2010-oszi.pdf   12-13. oldal

Magyar József ( + Nyírbátor ) Keleti limes ( verseskötet ) http://partium.unitarius.eu/Partium_2008_osz.pdf

Fodor-Nagy Gergely ( Beregszász ) Egy  c. verse   http://partium.unitarius.eu/partium_2008-09_tel.pdf   83. oldal

Kincses Zoltán ( Szeghalom ) író  eszmefuttatások a Partium lapban  http://partium.unitarius.eu/Partium_2009_tavasz.pdf  

Kincses Zoltán, Az unitáriusok koronája  http://partium.unitarius.eu/Partium_2008_tavasz.pdf   101. oldal

 

Jókai Mór: Egy az Isten
http://mek.oszk.hu/00800/00835/# 

Kuti Márta: Jókai az "Egy az Isten" földjén

Kemény Zsigmond: A rajongók
http://mek.oszk.hu/08000/08034/# 

Passuth László: Víz tükrére krónikát írni  http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/625247    /  http://moly.hu/polcok/passuth-laszlo

Páskándi Géza: Vendégség
Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja

Dr. Horn Ildikó: Hit és hatalom c. könyve
Ismertető  és  Horn Ildikó beszél a vallásszabadságról


Unitáriusokkal kapcsolatos említések, hivatkozások:

Ottlik Géza: Iskolára a határon-ban Gereben unitárius 

 http://mek.niif.hu/02200/02285/02285.htm 

 

Jókai Mór: De kár megvénülni!

http://mek.niif.hu/00700/00783/html/jokai64.htm

 

Jókai Mór: A Damokosok

http://mek.niif.hu/00700/00782/html/jokai3.htm

 

Jókai Mór: Nincsen ördög

http://mek.niif.hu/00800/00804/html/jokai28.htm

 

Jókai Mór: Erdély aranykora

http://mek.niif.hu/00800/00818/html/jokai11.htm

http://mek.niif.hu/00800/00818/html/jokai12.htm

http://mek.niif.hu/00800/00818/html/jokai18.htm

 

Ady Endre összes prózai műve

http://mek.oszk.hu/00500/00583/html/ady37.htm

http://mek.niif.hu/00500/00583/html/ady09.htm

 

Tamási Áron: Ábel az országban
 http://mek.niif.hu/01000/01083/html/02.htm

 

Tamási Áron: Vadrózsa ága

http://mek.niif.hu/01000/01094/01094.htm

 

Bene Zoltán: Út

http://mek.niif.hu/03600/03632/03632.htm

 

Daniel Anna: Meneküljön, aki fél
 http://mek.oszk.hu/08800/08861/08861.htm

 

Gárdonyi Géza: Bibi

http://mek.niif.hu/04400/04484/04484.htm

Lázás Ervin: Hét szeretőm
http://mek.niif.hu/02700/02774/02774.htm

Graham Greene: A csendes amerikai c. regénye Második rész - Második fejezete 3. pontjában utalás van a szereplő hitére (vallására).
Lásd: "Semmi okom Istenben hinni. Maga hisz benne?
Hiszek. Én unitárius vagyok."

http://terebess.com/keletkult/green_graham_csendes_amerika.html


 


Unitáriusok más szemmel

Unitárius magazin, 2012. március 25. - videó

 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/03/25/14/Unitarius_magazin_2012_marcius_25_.aspx