Balázs Mihály - személyi adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=615

Balázs Mihály közleményei https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10001577&DocumentID=242449,242450,242451,242452,242474,242475,242476,242477,242478,1075229,1155006,1155118,1157710,1353013,1362136,1381479,1381491,1381504,1381513,1381518,1381711,1381725,1381740,1381743,1382011,1382012,1382016,1382017,1382021,1384660,1438812,1438825,1438832,1636752,1636756,1636762,1636784,1636824,1636833,1636843,1636850,1637357,1639170,1639179,1639190,1639199,1639227,1639232,1649402,1655250,1655253,1655261,1655264,1655274,1655291,1655297,1657644,1657665,1658222,1658248,1658259,1658276,1658280,1658295,1658308,1668106,1668116,1668127,1668491,1668496,1668510,1668522,1668551,1668554,1668557,1668641,1668689,1668691,1668694,1668695,1668720,1668728,1668748,1790617,1795505,1802131,1813544,1817204,1820619,1822419,1830505,1838380,1844976,1874459,1878102,2402262,2402267,2402278,2492795,2492800,2492809,2498689,2498708,2498788,2498824,2498924,2499045,2726840,2786400,2848445,2870578,2942998,2966105,3007289,3079091,3172591

-----------------

Balázs Mihály: Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről

Balázs Mihály: A szekér és az ökör - Adalék a baranyai antitrinitarizmus történetéhez

Balázs Mihály: Altdorf és az erdélyi unitáriusok

Balázs Mihály: Felekezetiség és fikció - Tanulmányok a 16-17. századi irodalmunkról

BALÁZS MIHÁLY:  FIKCIÓ ÉS VALÓSÁG  PALAEOLOGUS  DISPUTATIO SCHOLASTICA CÍMŰ MŰVÉBEN

Balázs Mihály: Megjegyzések_János Zsigmond_valláspolitikájáról

Balázs Mihály: Toleráns ország – félreértett törvények. A 16. századi erdélyi vallási törvények értelmezéséhez - a 91. oldaltól

Balázs Mihály: Hitújítás és egyházalapítás között

Balázs Mihály: Dávid Ferenc életútja

Balázs Mihály: Kálvin és Szervét

Balázs Mihály: Vallásszabadság - Partium-2018-osz

Balázs Mihály – Keserű Gizella:  KÉT  ELFELEJTETT  RÉGI  LEVÉL  (Medgyesi Pál 1638-ban)