Dr. Kovács Sándor

Publikációk:  http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/szemelyek/oktatok/kovacs/publikaciok

Disszertáció védése -  Forrás:  http://epa.oszk.hu/02100/02190/00210/pdf/KM_2007_02_188.pdf

Anyagok

Adalékok Jókai "Egy az Isten" című regénynek geneziséhez - Forrás:  http://itk.iti.mta.hu/megjelent/2008-4/kovacs.pdf

Simpozion 1979 - Dávid Ferenc kultusz: az egyházi üzenet és a politikai ellenőrzés  -  Forrás:  http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2013_002Kovacs%20Sandor.pdf

Kétszáz éve született John Paget

Dr. Kovács Sándor teológiai tanár előadása a Vallásszabadság festménye kapcsán   -  Forrás:  http://www.janoszsigmond.ro/hu/hirek/109-dr-kovacs-sandor-teologiai-tanar-eloadasa-a-vallasszabadsag-festmenye-kapcsan

A Magyar Unitárius PEREGRINATIO ACADEMICA  vázlatos története 1848 után 


Az Unitárius egyházi irodalom avagy kísérlet annak összefoglalására  -  Forrás:  http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/22525/KM_2003_01-02_034.pdf


Kriza János, a püspök  - Forrás:  http://epa.oszk.hu/02100/02190/00531/pdf/EPA02190_KM_2011-4_418-425.pdf


A kerek kő - megjelent az Unitárius Kalendárium 2018. számában


Unitárius mártirológia és kultuszépítés  Dávid Ferenc megdicsőülésének történeteiben  


Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 1990-2012 között  -  Forrás:  http://www.proteo.cj.edu.ro/sites/default/files/documents/publications/2015/1456747176.pdf

Az unitárius reformáció nyomában