Dr. Rezi Elek

Adatlap:  https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=21265

http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/szemelyek/oktatok/rezi

----------------

Dr. Rezi Elek: "Hiszem az örökéletet" - húsvét teológiai üzenete az unitáriusok számára - Unitárius Közlöny 2000. március-május

Dr. Rezi Elek: Válaszd az életet!  Unitárius erkölcsi tanulmányok: II. Erkölcsi megítélésünk szempontjai -  Unitárius Élet 1999. november-december

Dr. Rezi Elek: "Uram taníts minket imádkozni" - Unitárius Kalendárium 2009

Dr. Rezi Elek: Unitárius hit- és erkölcstan

Dr. Rezi Elek: A vallásszabadság

Dr. Rezi Elek: In memoriam Kovács István Sándor 

Dr. Rezi Elek: Néhány szempont a Keresztség Unitárius Teológiai értelmezéséhez

Dr. Rezi Elek:  A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje – unitárius nézőpontból

Dr. Rezi Elek: Halottak napja hitfelfogásunkban

Dr. Rezi Elek: Az Unitárius vallás alapelvei   PDF

Dr. Rezi Elek: Szent-Iványi Ilona: Az egyezkedés lehetőségei  

Dr. Rezi Elek: Az alkoholizmus 

Dr. Rezi Elek: Erdő János szellemi arca írásai tükrében

Dr. Rezi Elek: Emlékezés Socinus Faustusra 

Dr. Rezi Elek: Az új kijelentés eszköze 

Dr. Rezi Elek: A családi erőszak és leküzdései lehetőségei 

Dr. Rezi Elek: Balázs Ferenc teológiája   

Dr. Rezi Elek:  Szent-Iványi Ilona: Az egyezkedés lehetőségei -  ismertető 

Dr. Rezi Elek: Ökológiai válság - Unitárius válasz

Dr. Rezi Elek: Az unitárius kereszténység felfogása a Szentlélekről 

Dr. Rezi Elek: Ferencz József püspök és az Erdélyi Egyház újjászervezése Trianon után 

STUDIA DOCTORUM I. 2013