Dr. Iván László ( született Jancsi)  1900 - 1938. május 7. Budapest

unitárius lelkész, vallástanár, hitoktató lelkész, 1921-től unitárius szakíró, az Unitárius Irodalmi Társaság tagja.

Igaz Látó írói álnéven is publikált.

(Unitárius Élet 1978. május-június és július - augusztus,
Unitárius Élet 1988.3.sz.1.ol.,
Unitárius Közlöny 1938. 116.ol.)

Józan Miklós: Dr. Iván László

Nyitray Levente - Iván László

Joó Adrián: Reflexiók Iván Lászlóról