Évfordulós naptár

Január

1782. január 1-jén Kolozsváron halt meg Gejza József lelkész, tanár, énekszerző, író. Nyomtatásban megjelent temetési beszédei, halotti versei nem mindennapi tehetségéről tesznek bizonyságot. (1742-ben született Homoródalmáson.)

1883. január 2-án Bencédben született Benczédi Pál lelkész, teológiai tanár, író. (1966. június 9-én halt meg Kolozsváron.)

1601. január 3-án halt meg Várfalvi Kósa János, egyházunk 4. püspöke. (Várfalván született.)

1720. január 4-én, Kolozsváron halt meg Kolozsvári Dimjén Pál iskolaigazgató, hittudós, orvos. (1655-ben született Kolozsváron.)

1946. január 7-én halt meg Józan Miklós író, műfordító, egyházunk 26. püspöke. (1869. december 6-án született Tordatúron.)

1878. január 7-én halt meg Kaali Nagy Elek – főgondnok, politikus

1931. január 12-én Vargyason született Borbáth Károly történetkutató. (1980. április 20-án halt meg Vargyason.)

1636. január 13-án Kolozsváron halt meg Thordai János költő, az 1632-ben megjelent unitárius énekeskönyv szerkesztője. (1597-ben (?) született Tordán.)

1886. január 13-án Mészkőn született Gálffy Zsigmond műfordító, igazgatótanár. (1958. december 26-án halt meg Kolozsváron.)

1636. január 13-án halt meg Thordai János költő, az 1632-ben megjelent unitárius énekeskönyv szerzője. Írói munkásságának legjelentősebb része, a 150 zsoltár verses fordítása.

1672. január 13-án halt meg Valentin Baumgart, a kolozsvári szász unitáriusok nagyhírű papja.(1610. május 5-én született Memelben.)

1910. január 13-án Kolozsváron született László Tihamér fizikus, egyetemi tanár. (1986. május 26-án halt meg Kolozsváron.)

1866. január 14-én született Borbély Sándor a váci siketnémák országos intézetének az igazgatója 1899-1924 között

1885. január 15-én Torockón halt meg Koronka Antal unitárius lelkész, író. (1806-ban született Kövenden.)

1918. január 15-én halt meg Pálfi Aladár – író, székelység kutató

1795. január 15-én Bölönben született Bölöni Farkas Sándor útirajz- és naplóíró. (Kolozsváron halt meg 1842. február 3-án.)

1889. január 18-án Gyulafehérváron született dr. Mikó Lőrinczné Zsakó Aranka, az Unitárius Nőszövetség elnöke. (Kolozsváron halt meg 1968. május 19-én.)

1902. január 18-án Marosvásárhelyen született Szent-Iványi Sándor lelkész, író, politikus, a Kolozsvári Teológiai Akadémia tanára, a Polgári Demokrata Párt alapító tagja. (1983. október 16-án halt meg az A. E. Á.-ban, Lancasterben.)

1889. január 18-án Gyulafehérváron született dr. Mikó Lőrincziné Zsakó Aranka,  az Unitárius Nőszövetség Elnöke. (Kolozsváron halt meg 1968. május 19-én.)

1941. január 20-án hunyt el Boros György püspök, teológiai tanár, szakíró

1786. január 21-én halt meg Agh István író, természettudós, egyházunk 17. püspöke. (1709-ben született Sepsiszentkirályon.)

1721. január 21-én halt meg Bíró Sámuel, egyházunk első főgondnoka. (1665-ben született Homoródszentmártonban.)

1854. január 21-én halt meg Barra Imre, Kolozsvár népszerű orvosa, Agh István dédunokája.

1778. január 22-én Bágyonban halt meg Uzoni-Fosztó István lelkész, egyháztörténetíró. (1729-ben született.)

1899. január 22-én Székelyudvarhelyen született Dobai István lelkész, költő, a Tizenegyek egyik szerkesztője. (Meghalt 1938. szeptember 4-én Vargyason.)

1920. január 23-án született Létay Lajos költő, szerkesztő, publicista. (Kolozsváron halt meg 2007. szeptember 26-án.)

 

Február

1829. február 3-án Lengyelfalván született br. Orbán Balázs író, néprajzgyűjtő, történész, alapítványtevő. (1890. április 19-én halt meg Budapesten.)

1842. február 3-án halt meg Kolozsváron Bölöni Farkas Sándor útirajz- és naplóíró. (1795. január 15-én született Bölönben.)

1879. február 8-án Nyárádszentmártonban született Pozsonyi Szentmártoni Kálmán igazgató-tanár, népmesegyűjtő. (Kolozsváron halt meg 1968. július 11-én.)

1939. február 10.-én halt meg Bedő Béla író, utazó

1802. február 13-án Kolozsvárt halt meg Pákei József, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tudós igazgatója, az egyház főjegyzője. (1759. november 10-én született Kolozsváron.)

1820. február 13-án Szentgericén született Jakab Elek történettudós, Kolozsvár történetírója, Dávid Ferenc egyházalapító püspökünk első monográfusa. (1897. július 22-én halt meg Budapesten, a Kerepesi temetőben pihent. 1900-ban exhumálták, és december 24-én a kolozsvári Házsongárdban temették el a város által adományozott, főút menti díszhelyre. Síremlékét 1901. szeptember 21-én avatták fel.)

1882. február 13-án Homoródjánosfalván született Kiss Sándor lelkész, író, fordító. (Kolozsváron halt meg 1973. december 3-án.)

1903. február 13-án Korondon született Simén Dániel lelkész, teológiai tanár, író. (1969. február 25-én halt meg Kolozsváron.)

1844. február 17-én Csekefalván született Kozma Ferenc pedagógus, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1880). Kolozsváron szerzett unitárius lelkészi oklevelet. 1870-ben a székelykeresztúri tanítóképző tanára, majd igazgatója. 1886-tól Kolozs vármegye tanfelügyelője, az Unitárius Kollégium felügyelő gondnoka. (1920. május 12-én halt meg.)

1996. február 17-én hunyt el dr. Szentgericei Jakab Jenő pestszentlőrinci lelkész, EKT tag, Egyházi Elnökség tagja és egyházi jogtanácsos

1928. február 19-én halt meg Ferencz József lelkész, tanár, író, műfordító, egyházunk 23. püspöke. (1845. augusztus 9-én született Alparéten.)

1919. február 22-én született Homoródkeményfalván Bencze Márton   budapesti  unitárius lelkész és püspök

1836. február 21-én született Murányi Farkas Sándor

1915. február 23-án Verespatakon született Pap István mezőgazdasági szakíró, az MTA tagja. (Kolozsváron halt meg 1994. február 5-én.)

1533. február 16-án Budán született Dudith András humanista tudós, filológus, aki ugyan rokonszenvezett az unitárius eszmékkel, de nem csatlakozott felekezetünkhöz. (Boroszlón halt meg 1589. február 23-án.)

 

 

 

Március

1853. március 1-jén Kolozsváron született Pákei Lajos építészmérnök, Kolozsvár főépítésze. (1921. március 22-én halt meg Kolozsváron.)

1829. február 3-án Lengyelfalván született br. Orbán Balázs író, néprajzgyűjtő, történész

1604. március 4-én Luslawicében halt meg Socinus Faustus, a lengyel antitrinitarizmus legnagyobb teológusa. (1539. december 5-én született Sienában.)

1661. március 7-én halt meg Beke Dániel, egyházunk 8. püspöke.

1819. március 8-án Szentivánlaborfalván született Berde Áron természettudós, lapszerkesztő, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem rektora. (1892. június 25-én halt meg Kolozsváron.)

1913. március 9-én Bözödön született Bözödi (Jakab) György író, szociográfus, történész. (1989. november 25-én halt meg Budakeszin.)

1871. március 10-én született Csizmadia Sándor politikus, költő

1792. március 11-én halt meg Suki László. Végrendeletében minden vagyonát az Unitárius Egyházra hagyta. (1741-ben született.)

1844. március 13-án született Szentkatolnai Bálint Gábor egyetemi tanár, nyelvész, utazó. (1913. május 26-án halt meg Temesváron.)

1571. március 14-én Gyulafehérváron halt meg János Zsigmond, Erdély első unitárius fejedelme. (1540. július 7-én született Budán.)

1910. március 14-én Kőhalomban született László Gyula régész, őstörténész, művészettörténész, képzőművész, egyetemi tanár. (1998. június 17-én halt meg Nagyváradon.)

1888. március 14-én Homoródalmáson született Zoltán Sándor lelkész, író. (1979. június 24-én halt meg Budapesten.)

1919. március 20-án halt meg Szentiványi Sámuel főgondnok

1882. március 20-án Fiatfalván született Kovács Lajos lelkész, író, szerkesztő, fordító, Kovács Lajos püspök édesapja. (1942. október 20-án halt meg Brassóban.)

1915. március 21-én született  Remetei Filep Imre  a Magyarországi Unitárius püspökség megszervezője

1929. március 21-én hunyt el Batthyány Ilona grófnő,   aki 1879. július 21.-én csatlakozott unitárius egyházunkhoz 

1921. március 22-én hunyt el Pákey Lajos egyházi tanácsos, mérnök, műépítész

1724. március 23-án halt meg Almási Gergely Mihály, egyházunk 14. püspöke. (Homoródalmáson született 1654. január 11-én.)

1881. március 25-én Nagyszentmiklóson született Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató. Felnőtt korában lett unitáriussá, 1916-ban tért be a Budapesti Nagy Ignác utcai gyülekezetbe. New Yorkban halt meg 1945. szeptember 26-án.

1911. március 27-én Bánffyhunyadon született Mikó Imre jogász, műfordító, író, politikus, egyházunk főgondnoka. (Kolozsváron halt meg 1977. március 21-én.)

1888. március 28-án Nagymedeséren született Kiss Elek teológiai tanár, író, lapszerkesztő, egyházunk 27. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1971. december 7-én.)

1908. március 28-án Brassóban született Szabó Sámuel közíró, az egykori Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet titkára, a Kévekötés szerkesztője. (Brassóban halt meg 1993. szeptember 19-én.)

1839. március 29-én Felsőbencéden született Benczédi Gergely, a Kolozsvári Unitárius Kollégium igazgató-tanára, író. (Kolozsváron halt meg 1906.   december 13-án.)

1939. március 29-én halt meg Fangh Erzsébet tanárnő

1758. március 30-án halt meg Szentábrahámi Lombárd Mihály, az unitáriusok „szeme, szíve, szája”, egyházunk 16. püspöke. (1683-ban született Városfalván.)

 

Április

1781. április 8-án halt meg Fejérvári Sámuel nyelvtudós, lelkész, tanár. (1721-ben (?) született.)

1905. április 9-én fejezte be életét Kuun Géza orientalista, a magyarság eredetének kutatója, MTA elnöke

1792. április 9-én Székelyszentmihályon született Nagyernyei Kelemen Benő, az erdélyi modern mezőgazdaság úttörője, a zsibói Wesselényi-uradalom gazdatisztje, alapítványtevő. (Szucságon halt meg 1885. június 3-án.)

1684. április 16-án halt meg Nagysolymosi Koncz Boldizsár, egyházunk 10. püspöke. (1624-ben született Nagysolymoson.)

1959. április 18-án halt meg Szabédi (Székely) László költő, író, újságíró, egyetemi tanár. (1907. május 7-án született Sáromberkén.)

1808. április 18-án Loughbourban született John Paget orvos, író, egyházunk lelkes támogatója, a kolozsvári Angol Olvasókör alapítója. (Meghalt Aranyosgyéresen 1892. április 10-én.)

1808. április 18-án Sepsikőröspatakon született Imreh Lajos pedagógus, a tordai iskola tanára. (1999. július 18-án halt meg Sepsikőröspatakon.)

1855. április 19-én Tordátfalván született Boros György teológiai tanár, író, egyházunk 24. püspöke. (1941. január 26-án halt meg Kolozsváron.)

1861. április 20-án Nagyajtán született Nyiredy Géza természettudós, a Kolozsvári Unitárius Kollégium természetrajz- és kémiatanára, a természetrajzi és vegytani laboratórium szorgalmas gyarapítója. (1914. június 17-én halt meg Kolozsváron.)

1874. április 20-án Tarcsafalván született Ürmösi Károly lelkész-esperes, író. (Kolozsváron halt meg 1953. február 6-án.)

1903. április 22-én Kolozsváron halt meg Mózes András lelkész, író, tanár. (1837. augusztus 3-án született Ürmösön.)

1868. április 23-án Firtosmartonosban született Vári Albert lelkész, teológiai tanár, író, az Unitárius Irodalmi Társaság elnöke. (Kolozsváron halt meg 1953. szeptember 22-én.)

1907. április 23-án Tordán született Borbély Samu gépészmérnök, matematikus. (1984. augusztus 14-én halt meg Budapesten.)

1648. április 25-én Kolozsváron halt meg Dálnoki Nagy Mihály lelkész, a kolozsvári unitárius iskola igazgatója. (1612-ben (?) született Dálnokon.)

1913. április 28-án Kézdivásárhelyen született Erdő János, egyházunk 29. püspöke. (1996. július 27-én halt meg Kolozsváron.)

1809. április 28-án Tordán született Kiss Mihály lelkész, népmesegyűjtő, egyházi író. (1889. január 21-én halt meg Árkoson.)

1980 április 27-én fejezte be életét Mátéffy Géza államtitkár, Budapesti egyházközségi gondnok

1737. április 30-án halt meg Várfalvi Pálfi Zsigmond, egyházunk 14. püspöke. Halála napján kelt végrendeletében külföldi peregrinációja során vásárolt könyveit a Kolozsvári Unitárius Kollégiumra hagyta. (1724. június 17-én született.)

1925. április 30-án Kolozsváron született Szabó Dezső unitárius lelkész, egyházi szakíró. (Kolozsváron halt meg 1996. június 7-én.)

 

 

Május

1834. május 1-jén Hosszúaszóban született Buzogány Áron lelkész, kormánytanácsos. (Meghalt Budapesten 1888. február 25-én.)

1799. május 3-án Nagyajtán született Kovács István, az erdélyi magyar tudományos történetírás úttörője. Értékes könyvtárát a Kolozsvári Unitárius Kollégiumra hagyta. (1872. január 14-én halt meg Kolozsváron.)

1610. május 5-én született Memelben (Litvánia) Valentin Baumgart, a kolozsvári szász unitáriusok nagyhírű papja. (1672. január 13-án halt meg Kolozsváron.)

1907. május 7-én született Sáromberkén Szabédi (Székely) László költő, író, újságíró, egyetemi tanár. (Az állambiztonsági szervek zaklatása miatt 1959. április 18-án vonat elé vetette magát Kolozsváron.)

1938. május 7-én halt meg Iván László – lelkész, egyházi író

1689. május 12-én halt meg Szentiványi Márkos Dániel, egyházunk 11. püspöke. (1637-ben született Sepsiszentivánban.)

1829. május 14-én Kolozsváron halt meg Sylveszter György, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (1786-ban született Tarcsafalván.)

1925. május 15-én halt meg Kolozsváron Péterfi Dénes lelkész, író, műfordító. (1851. augusztus 30-án született Középajtán.)

1888. május 16-án született Merész Müller Gyula – festőművész

1868. május 17-én született Kaali Nagy Dezső – mérnök

1871. május 20-án Bölönben született Tóth György jogász, szakíró. (1942. február 19-én halt meg Budapesten.)

1937. május 22-én Tordán halt meg Balázs Ferenc lelkész, író. (Kolozsváron született 1901. október 24-én.)

1859. május 25-én Tordán született Kanyaró Ferenc irodalom- és egyháztörténész, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (Tordán halt meg 1910. március 21-én.)

1956. május 25-én halt meg Supka Géza régész, politikus

1913. május 26-án Temesváron halt meg Szentkatolnai Bálint Gábor egyetemi tanár, nyelvész, utazó. (1844. március 13-án született Szentkatolnán.)

1886. május 27-én született Szinte László műegyetemi tanár, kutató

1892. május 29-én Marosvásárhelyen született Tóth István festőművész, a Kolozsvári Unitárius Kollégium rajztanára. (1964. május 21-én halt meg Kolozsváron.)

1813. május 30-án Nyárádgálfalván született Szentiváni Mihály költő, író, politikus, szerkesztő. (Kolozsváron halt meg 1842. december 10-én.)

1606. május 30-án született Linczigh János emlékíró, Kolozsvár híres főbírája. (Kolozsváron halt meg 1679. július 8-án.)

 

 

Június

1661. június 2-án halt meg Járai János, egyházunk 9. püspöke.

1878. június 4-én Tarcsafalván született Márkos Albert tanár, tankönyvíró, műfordító. (Székelykeresztúron halt meg 1949. november 17-én.)

1926. június 4-én született Osváth Béla tanár, múzeumigazgató

2000. június 4-én fejezte be életét Obozil Gyula bőripari szakember, harangadományozó

1909. június 7-én Torockón született Péterffy Gyula zenetanár. (1979. február 28-án halt meg Kolozsváron.)

2003. június 8-án, Pünkösdkor halt meg Bencze Márton, Budapesten püspök-lelkész

1970. július 8-én fejezte be életét Ormos Pál kórházigazgató, szakíró

1966. június 9-én hunyt el Benczédi Pál teológiai tanár

1863. június 11-én Tordátfalván született Boros Sándor, a Kolozsvári Unitárius Kollégium igazgatója. (1900. június 28-án halt meg Kolozsváron.)

1808. június 12-én született Pákei Lajos – főkormányszéki titkár

1704. június 14-én halt meg Kmita Andrásné Wilhelm Krisztina, egyházunk jótevője. (1656-ban született.)

1797. június 15-én Torockószentgyörgyön született Brassai Sámuel, az utolsó erdélyi polihisztor. (Kolozsváron halt meg 1897. június 24-én.)

1875. június 16-én született Mikó Gábor, a budapesti egyházközség gondnoka

1914. június 17-én halt meg Nyiredy Géza, a Kolozsvári Unitárius Kollégium természetrajz- és kémiatanára. (1861. április 20-án született.)

1998. június 17-én Nagyváradon halt meg László Gyula régész, őstörténész, művészettörténész, képzőművész, egyetemi tanár. (1910. március 14-én született Kőhalomban.)     

1961. június 20-án halt meg Bíró Lajos lelkész, szakíró

1890. június 24-én Bágyonban halt meg Kovács Dénes lelkész, alapítványtevő. (Kövenden született 1830-ban.)

1879. június 25-én Szentábrahámon született Fekete Lajos lelkész, író, költő. (Brassóban halt meg 1945. április 23-án.)

1772. június 27-én Torockószentgyörgyön halt meg Kénosi Tőzsér János, a tordai iskola igazgatója, lelkész, egyháztörténetíró. (1708-ban született Kénosban.)

1811. június 28-án Nagyajtán született Kriza János író, költő, népköltési gyűjtő, egyházunk 22. püspöke. (1875. március 26-án halt meg Kolozsváron.)

 

Július

1896. július 4-én született Filep Aladár orvos, tanár, szakíró

1592. július 6-án halt meg Hunyadi Demeter, egyházunk 2. püspöke.

1828. július 6-án Nyárádgálfalván született Nagy Lajos lelkész, tanár, egyházi főjegyző, a Keresztény Magvető egyik alapítója. (1910. május 19-én halt meg Kolozsváron.)

1819. július 7.-én született Kőváry László történész, szakíró

2000. július 7-én fejezte be életét Kiss Istvánné Gáspár Ilona tanítónő, a leányegylet tagja a Misszióház ifjúsági rendezvényeinek rendezője

1970. július 8-én fejezte be életét Ormos Pál kórházigazgató, szakíró, a hódmezővásárhelyi egyházközség gondnoka

1968. július 11-én halt meg P. Szentmártoni Kálmán – tanár, történetíró

1846. július 11-én született Máthé Sándor könyvtáros, a budapesti ekg. presbitere

1906. július 12-én született Inczefi Géza főiskolai tanár, földrajzi névkutató

1968. július 13-án halt meg Gyulai Zoltán – egyetemi tanár, MTA tag

1871. július 15-én született Dimény Mózes helyettes köri felügyelőgondnok

1978. július 17-én halt meg Szinte János – MÁV igazgató

1869. július 16-án Kolozsváron született Váradi Aurél ügyvéd, hírlapíró, az Unitárius Teológiai Akadémia és a Kollégium felügyelő gondnoka. (1931. május 9-én halt meg Kolozsváron.)

1603. július 17-én a Brassó melletti csatában esett el Székely Mózes, Erdély második unitárius fejedelme. (1553-ban született Székelyudvarhelyen.)

1819. július 17-én Tordán született Kőváry László, Erdély történetírója. (1907. szeptember 25-én halt meg Kolozsváron.)

1866. július 20-án Felsőrákoson született Ferenczy Géza ügyvéd, lapszerkesztő, egyházunk főgondnoka. (Ürmösön halt meg 1935. március 11-én.)

1990. július 25-én hunyt el Nyiredy Géza tüdőgyógyász, szakíró

1996.  július 27-én hunyt el Dr. Erdő János püspök, teológiai tanár

1900. július 27-én Újpesten született Iván (Jancsi) László lelkész, hitoktató lelkész, író, vallástanár, egyházi szakíró. (Budapesten halt meg 1938. május 7-én.)

1868. július 27-én Makón született Kiss Ernő irodalomtörténész, szerkesztő, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (1931. november 9-én halt meg Alagon.)

1963. július 29-én Kolozsváron halt meg Kelemen Lajos történettudós, levéltáros, egyházunk főgondnoka

1836. július 30-án Tarcsafalván született Simén Domokos teológiai tanár, író, műfordító. (1878. szeptember 9-én halt meg Kiskadácsban.)

1950.. július 31-én fejezte be életét Bogárdi István, a dunapataji egyházközség gondnoka, harang adományozó

 

Augusztus

1691. augusztus 1-jén halt meg Andreas Lachovius, a kolozsvári lengyel unitárius menekültek papja. (A lengyelországi Mekarzowban született 1627-ben.)

1916. augusztus 2-án halt meg Kozma Endre jogász, politikus

1837. augusztus 3-án született Mózes András lelkész, író, tanár. (1903. április 22-én halt meg Kolozsváron.)

1880. augusztus 4-én Benczéden született Gyallay Pap Domokos író, újságíró, szerkesztő, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (Budapesten halt meg 1970. április 11-én.)

1915. augusztus 5-én Magyarszováton született Bodor András történész, egyetemi tanár, a Kolozsvári Unitárius Kollégium államosítást megelőző utolsó igazgatója. (Kolozsváron halt meg 1999. október 4-én.)

1901. augusztus 7-én Alsójárán született Ferenczi Sándor természettudományi szakíró, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (Sopronban halt meg 1945. március 29-én.)

1846. augusztus 8-án Fiatfalván született Kovács János igazgató, tanár, utazó, a kolozsvári Angol Társalgó Kör alapítója és első elnöke. (1905-ben halt meg Kolozsváron.)

1574. augusztus 8-án halt meg Johannes Sommer humanista költő, a kolozsvári iskola tudós igazgatója. (A németországi Pirnában született 1542-ben.)

1917. augusztus 8-án Gyergyószentmiklóson született Kormos Gyula újságíró, szerkesztő, műfordító.  (1981. július 10-án halt meg Kolozsváron.)

1878. szeptember 9-én halt meg Simén Domokos – teológus, szakíró

1845. augusztus 9-én Alparéten született Ferencz József lelkész, tanár, író, műfordító, egyházunk 23. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1928. február 19-én.)

1878. augusztus 10-én Nagykedében született Péterffy Gyula tanító, színpadi író, költő, Péterffy Gyula zenetanár édesapja. (1942. május 7-én halt meg Torockón.)

1862. augusztus 11-én Kolozsváron halt meg Székely Mózes püspökhelyettes, tanár, tankönyvíró. (1805-ben született.)

1879. augusztus 14.-én született Mikó Imre törvényszéki elnök

1849. augusztus 14.-én halt meg Kozma Gergely esperes, könyvterjesztő, fordító

1836. augusztus 16-án Kolozsváron halt meg Molnos Dávid teológiai tanár. (Nagyajtán született 1778-ban.)

1863. augusztus 16-án halt meg Koronka József iskolaigazgató, a székelykeresztúri unitárius gimnázium egyik építtetője, pedagógus

1886. augusztus 16-án Siménfalván született Vári Domokos lelkész-költő. (1955. december 8-án halt meg Homoródszentpálon.)

1882. augusztus 17-én Gyulafehérváron született Zsakó István elmeorvos, orvosi szakíró, az Unitárius Irodalmi Társaság alapító tagja. (Budapesten halt meg 1966. február 6-án.)

1632. augusztus 18-án halt meg Radecke Bálint, egyházunk 6. püspöke. (A lengyelországi Danzigban született 1550 körül.)

1885. augusztus 20-án Küküllődombón született Ütő Lajos lelkész, író, lapszerkesztő. (Székelykeresztúron halt meg 1977. július 1-jén.)

1778. augusztus 21-én Abrudbányán született Gedő József irodalompártoló, alapítványtevő. (Kolozsváron halt meg 1855. augusztus 29-én.)

1910. augusztus  22-én született ifj. Bartók Béla  MUE főgondnok

2005. augusztus 23-án  hunyt el v. nagyajtai Dr. Nyiredy Szabolcs  okleveles mérnök, címzetes egyetemi docens,  cserkész,   MUE főgondnok-helyettes,   a Dávid Ferenc Egylet elnöke

1885. augusztus 25-én született Gelei József főgondnok, egyetemi tanár, az MTA és Unitárius Irodalmi Társaság tagja.

1786. augusztus 26-án Tordán született Székely Miklós, egyházunk 20. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1843. október 9-én.)

1851. augusztus 30-án Középajtán született Péterfi Dénes lelkész, író, műfordító. (1925. május 25-én halt meg Kolozsváron.)

1938. augusztus 31-én Kolozsváron halt meg Ürmösi Károlyné Kántor Gizella, az Unitárius Nőszövetség titkára, költő. (Abrudbányán született 1880-ban.)

 

 

Szeptember

1927. szeptember 4-én Brassóban született Sánta Ferenc író. (Budapesten halt meg 2008. június 6-án.)

1886. szeptember 12-én született Szász Domokos zsinati-főtanácsi tag

1919. szeptember 12-én Sepsiszentkirályon született Imreh István történetíró, szociológus. (2003. január 31-én halt meg Kolozsváron.)

1797. szeptember 13-án született Székelykálban Aranyosrákosi Székely Sándor író, költő, egyházunk 21. püspöke. (Marosszentkirályon halt meg 1854. január 27-én.)

1763. szeptember 14-én Kissároson született Körmöczi János, egyházunk 19. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1836. december 13-án.)

1914. szeptember 14-én Kolozsváron halt meg Fangh Istvánné Gyújtó Izabella író. (1840-ben született.)

1559. szeptember 15-én Gyulafehérváron halt meg Izabella királyné, János Zsigmond édesanyja. (Krakkóban született 1519. január 18-án.)

1912. szeptember 16-án Tarcsafalván született Benczédi Sándor szobrászművész. (Kolozsváron halt meg 1998. január 1-jén.)

1856. szeptember 22-én, százegy éves korában halt meg Gagyban Abrudbányai Szabó Sámuel, a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium igazgató-tanára. (1756-ban született Abrudbányán.)

1893. szeptember 22-én Budapesten halt meg Berde Mózsa, az unitárius alapítványtevők fejedelme. (1815-ben született Laborfalván.)

1953. szeptember 22-én Kolozsváron halt meg Vári Albert lelkész, teológiai tanár, író, az Unitárius Irodalmi Társaság elnöke

1945. szeptember 26-án New Yorkban halt meg Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató. Felnőtt korában lett unitáriussá. (1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson.) 

1965. szeptember 28-án fejezte be életét Csipkés Ernő a Ludovika Akadémia ezredes tanára, városparancsnok

1511. szeptember 29-én  született Szervét Mihály

1877. szeptember 30-án Marosvásárhelyen született Kelemen Lajos történész, levéltáros, egyházunk főgondnoka. (Kolozsváron halt meg 1963. július 29-én.)

2010. szeptember 30-án halt meg Szabó Árpád lelkész, teológiai tanár, egyházunk 30. püspöke. (Homoródszentpéteren született 1935. április 15-én.)

 

Október

1692. október 2-án halt meg Kövendi Nagy Mihály, egyházunk 13. püspöke.

1798. október 3-án halt meg Kozma Mihály lelkész, egyháztörténetíró, a Kénosi-Uzoni Históriájának folytatója.

1978. október 3-án halt meg Pethő István – püspöki helynök

1890. október 5-én született Buzogány Lajos a kecskeméti szórvány-egyházközség alapító gondnoka, főtanácsi tag

1811. október 7-én halt meg Lázár István, egyházunk 18. püspöke. (Torockón született 1742. szeptember 3-án.)

1837. október 7-én halt meg Augusztinovics Pál alapítványtevő. (1763-ban született Szentábrahámon.)

1837. október 7-én Kissolymosban halt meg Augusztinovics Pál alapítványtevő. (1763-ban született Szentábrahámon.)

1889. október 8.-én született Elekes Domokos politikus egyházi főgondnok

1983. október 16-án halt meg az Amerikai Egyesült Államokban Szent-Iványi Sándor, Budapesten püspöki-helynök, lelkész, író politikus

1886. október 17-én született Csíkszentkirályi Bors Mihály szindi földbirtokos, a huszadik század legnagyobb unitárius jótevője. (1937. január 8-án halt meg Szinden.)

1889. október 20.-án halt meg Mátéfi Zsuzsanna festőművész

1886. október 23-án Tordán született Varga Béla filozófus, író, egyházunk 25. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1942. április 10-én).

1926. október 24-én halt meg Kassai Sándor jogász, államtitkár

1901. október 24-én Kolozsváron született Balázs Ferenc lelkész, író, költő. (1937. május 22-én halt meg Tordán.)

1981. október 24-én Székelykeresztúron halt meg Lőrinczi László lelkész, szövetkezetszervező, mezőgazdasági szakíró. (Felsőrákoson született 1898. október 27-én.)

1553. október 27-én a Kálvin János vezette Genfben vallásos meggyőződéséért máglyán elégették Szervét Mihály spanyol orvost, teológust. (A spanyolországi Villanueva de Sijenában született 1511. szeptember 29-én.)

1898. október 27-én Felsőrákoson született Lőrinczi László vallástanár, lelkész, nevelő, szövetkezetszervező, mezőgazdasági szakíró. (1981. október 24-én halt meg Székelykeresztúron.)

1821. október 29-én Szentgericén született Jakab József szabadságharcos, akadémita. (Száműzetésben, Görögországban halt meg 1855-ben.)

 

November

1799. november 4-én Kolozsváron született Gyergyai Ferenc fordító, szerkesztő, nyelvész. (Kolozsváron halt meg 1874. március 20-án.)

1690. november 6-án halt meg Bölöni Bedő Pál, egyházunk 12. püspöke.

1878. november 5-én született Régeni Áron – tanító, szakíró

1699. november 6-án halt meg Petrichevich Horváth Ferenc, az Apologia Fratrum Unitariorum szerzője.

1579. november 7-én a dévai várbörtönben vallásos meggyőződéséért mártírhalált halt Dávid Ferenc, egyházalapító püspökünk. (1520 körül született Kolozsváron.)

1579. november 7-én halt meg Békés Gáspár fejedelemjelölt, hadvezér

1939. november 9-én halt meg Székely Sándor feltaláló, író

1759. november 10-én született Pákei József tanár, egyházi főjegyző, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tudós igazgatója. (Meghalt 1802. február 13-án.)

1873. november 11-én Várfalván született Pálffi Márton nyelvész, zenetanár, az új énekeskönyv szerkesztője. (1936. augusztus 11-én halt meg Kolozsváron.)

1909. november 13-án Kissolymosban született Kovács Lajos lelkész, teológiai tanár, író, egyházunk 28. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1994. október 2-án.)

1726. november 14-én Kolozsváron halt meg Keresztúri Sámuel lelkész, tanár. (1680-ban született.)

1845. november 17-én Nagyszebenben született Gyergyai Árpád orvostudományi szakíró. (1881. január 27-én halt meg Kolozsváron.)

1949. november 17-én halt meg Márkos Albert tanár, műfordító

1891. november 19-én született Csiki Gábor püspök-helynök, kormányfőtanácsos

1806. november 19-én Bölönben született Mikó Lőrinc ügyvéd, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (1872. március 10-én halt meg Kolozsváron.)

1804. november 21-én Dicsőszentmártonban halt meg Petrichevich Horváth Ferenc főgondnok, a Marosvásárhelyi Konzisztórium megszervezője. (1731-ben született.)

1643. november 22-én halt meg Járai Sámuel kolozsvári lelkész. (1590-ben született Tordán.)

1886. november 23-án Torockón született Borbély István teológiai tanár, irodalomtörténész (1932. március 20-án halt meg Kolozsváron.)

1597. november 24-én halt meg Enyedi György tanár, teológus, író, egyházunk 3. püspöke. (1555-ben született Nagyenyeden.)

1845. november 25-én Tordán született id. Rédiger Géza lelkész, költő. (1905. június 7-én halt meg Marosvásárhelyen.)

1911. november 25-én halt meg Gálffy János az Igazgató Tanács tagja

1723. november 27-én szülőfalujában halt meg Désfalvi Simon Mihály, egyházunk első főgondnoka. (1653-ban született Désfalván.)

1877. november 27-én Iklandon született György János, előbb unitárius majd református lelkész, végül felekezeten kívüli teológus és szociológus. (Braziliában, Buryben halt meg 1929. január 3-án.)

1778. november 28-án halt meg Horváth Boldizsár – főgondnok

 

December

1636. december 2-án halt meg Csanádi Pál teológus-orvos, egyházunk 7. püspöke. (Kolozsváron született 1572-ben.)

1548. december 4-én Tordán született Bogáti Fazakas Miklós lelkész, zsoltárfordító, költő. (Kolozsváron halt meg a század utolsó évtizedében.)

1869. december 6-án Tordatúron született Józan Miklós író, költő, műfordító, egyházunk 26. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1946. január 7-én.)

1955. december 8-án Homoródszentpálon halt meg Vári Domokos lelkészköltő. (1886. augusztus 16-án született Siménfalván.)

1880. december 8-án született Daniel Gábor ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő, Egyházi Képviselő Tanácsi tag

1819. december 15.-én született Hajós János politikus, a budapesti ekg. alapító tagja

1810. december 15-én Providence-ban (Rhode Island, A. E. Á.) született Ann Richmond alapítványtevő. (1881. január 25-én halt meg.)

1947. december 15-én Kolozsváron született Kovács István Sándor lelkész, teológiai tanár, egyházi szakíró. (Kolozsváron halt meg 2007. április 24-én.)

1849. december. 19-én született Derzsi Károly budapesti unitárius lelkész 

1916. december 21-én halt meg Péterffi Áron pénzügyminisztériumi számtanácsos

1988. december 24-én halt meg Siménfalvi Sándor – színész

1841. december 26-án született Sándor János, a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium igazgató-tanára és jótevője.

1869. december 27-én Szentgericén született Gál Kelemen, a Kolozsvári Unitárius Kollégium igazgató-tanára, pedagógiai, filozófiai és történeti szakíró. (Tatabányán halt meg 1945. február 10-én.)

1890. december 27-én halt meg Dersi János alapítványtevő. (1831 augusztusában született Küküllővárt.)

1879. december 28-án Siménfalván született Ürmösi József lelkész, író, a szövetkezeti mozgalom elkötelezett híve és szervezője. (Kolozsváron halt meg 1953. január 22-én.)

1879. december 29-én Homoródjánosfalván halt meg Jánosfalvi Sándor István lelkész, könyvgyűjtő, író, az Utazás a két Homoród mentén szerzője. (1804- ben született Lókodban.)

1911. december 30-án Sófalván született Lőrinczi Mihály lelkész, teológiai tanár. (Budapesten halt meg 1991. február 24-én.)

1925. december 31-én Budapesten halt meg Perczel Ferencné Kozma Flóra írónő, a budapesti Dávid Ferenc Egylet alapító tagja. (1864. június 22-én született Baracskán.)  Bővebben:  http://missziohaz.hu/Noegylet/?page_id=281

 

 

 

Források:

Dr. Kovács Sándor: Unitárius Egyháztörténet, Kolozsvár 2009.

Kelemen Miklós: Unitárius Kislexikon

További internetes oldalak