Életrajzok

Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke

 

Tartalom
Életrajzi adatok, 1-72 oldalak
Függelékek, 73-162 oldalak

 

János Zsigmond fejedelem

 

 

Előszó - Dr. Csiki Gábor
Ima  -  Dr. Csiki Gábor
Elnöki megnyitó - Báró Daniel Gábor
"Örök székely" - Józan Miklós
Emlékbeszéd - Veress Gábor Dr.
Tarkő mondája - Hosszu Zoltán Dr.
Székely nő és vendéglátás - Vitéz Nyiredy Szabolcs
Zárszó - Péterfy Gyula

 

Tartalom, kép
Martineau Jakab életrajza
A keresztény ember lelkiéletének törvénye
A felettünk őrködő Isten
Nagy eszmék, apró kötelességek
Éden és Gecsemáné
A keresztény ember békessége
Az, ami emberi, nem hal meg soha

 

GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya

 

 

 

Tartalom - bevezetés
Élete 
Az esztétikus
A kollégiumi tanár 
Az irodalmi kritikus 
Nyelvtanulás és nyelvtanítás
Módszertani munkássága
Az Entwurf és az 1863. évi egyházi tanterv
Nyelvtudományi munkássága:
I. Küzdelmei a magyartalanságok ellen
II. A magyar mondat elmélete
III.  Hangsúly és szórend
Az unitárius
Egyénisége és jelentősége 

Tartalom
Előszó
A család  -  Családfa
Születése, gyermek- és ifjúkora
Nevelő
Író és szerkesztő
Középiskolai tanár
Nemzetőr és bujdosó
Pesti tanár és műkritikus
Botanikus
Újból tanár Kolozsvárt
Iskolai felügyelő gondnok
Az Erdélyi Múzeumban
Egyetemi tanár
Akadémiai tag
A magyar nyelv ellenőre
Vallása és filozófiája
Egyén és társadalmi ember
Betegsége
Szár éve és halála
Emléke
Összefoglaló 

Kilyéni Ferencz Jósef élete és kora
  

Dávid Ferenc

 

Nagyajtai Kovács István 

Jézus Krisztus

 

Vári Albert: Berde Mózsa

 

Jókai emlékezete

 

Kriza János emlékezete

 

Szász János: Dávid Ferenc

 

Ajánlás
  1 / 5-18.-oldal   |   2 / 19-27. oldal

 

 

Kelemen Miklós: Enyedi György

 

Kelemen Miklós: Heltai Gáspár