Keresztény Magvető füzetei

 

Tartalom

 

Világnézetünk válsága

 

Kereszténység és Unitarizmus

 

GROMO, János Zsigmond testőrkapitánya

 

János Zsigmond fejedelem

 

Dávid Ferenc és a tömeg
 

 

Régi igazságok új köntösben I.

 

Régi igazságok új köntösben II.

 

Az unitárius ifjúság szerepe ...

 

I-II. rész  |  III. rész  |  IV. rész  | V. rész

  

 

1-9 oldalak - A hittan fogalma  |  10-26 oldalak - Unitárius hittan
27-34 oldalak - Alapfogalmak
 

A szombatosság vádja

 

 

Dávid Ferenc vallása

 

Isten felé

 

Protestantizmus és unitarizmus