Unitárius nagyjaink sírja Budapesten, és Magyarország területén

 

 Zsid 13,7 – Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő  életük végére, kövessétek hitüket. (Károli fordítás)

 Zsid 13,7 - Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.

(Új ökumenikus fordítás)

 

Nemzeti Örökség Intézete  - védett unitárius sírok 

 

         A tisztelet és hála érzésével állunk meg unitárius nagyjaink (60) sírja előtt:

Budapest: FARKASRÉTI TEMETŐ

                    KEREPESI TEMETŐ

                    KISPESTI TEMETŐ

                    ÓBUDAI TEMETŐ

                    PESTLŐRINCI TEMETŐ

                   PESTERZSÉBETI TEMETŐ

                    SZENT GELLÉRT URNATEMETŐ

                    ÚJ KÖZTEMETŐ

                    CINKÓTAI TEMETŐ

                   Szent Angyalok Plébánia - Gazdagrét - Dr. Murvay Samu ügyvéd

 

Magyarország:                   

                                    Budakeszi  - Dr. Zoltán Zoltán                   
                Tatabánya  - Dr. Gál Kelemen

                Hatvan   - Dr. Kis Zoltán
                      Vác   - Borbély Sándor
                                          Ráckeresztúr  - Ürmösy Gyula - Dr. Ürmösi Gyöngyi

         Veresegyháza  - Kelemen Miklós

            Polgárdi  - Bartók Géza

                          Baracska - Perczelné Kozma Flóra

 

I. FARKASRÉTI TEMETŐ

 

 

Abrudbányai János

1907-1968

unitárius lelkész, teológiai tanár, Kévekötés című egyházi lap szerkesztője, a háború után román hatóságok távollétében 20 évi börtönbüntetésre ítélték, 1950-ben politikai múltja miatt 44 hónapra letartóztatták, amit Kistarcsán internálótáborban töltött el, 1956-ban Járási Forradalmi Bizottság Elnöke Kocsordon, ezért 12 évi börtönre ítélték,

1990-ben Magyarországi Unitárius Egyház rehabilitálta

 

 

 

 

Bartók Béla

1881-1945

zeneszerző, zongoraművész, folklorista, népdalgyűjtő, akadémiai és főiskolai tanár; az összehasonlító népzenetudomány egyik megalapítója, Kodály Zoltánnal az Új Magyar Zeneegyesület létrehozója, az MTA tagja

 

 

 

 

 

ifj. Bartók Béla,

1910-1994

mérnök, geodéta, író; unitárius főgondnok, egyházi író; a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke, a Liszt Ferenc Társaság társelnöke, a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület alelnöke

 

 

Benczédi Domokos

1899. Benczéd - 1979. Budapest

Unitárius lelkész,
volt Mészkői, Torockói majd Bölöni lelkész

 

 

 

 

 

 

Csiki Gábor

1891-1965

unitárius lelkész, esperes, püspöki helynök, egyházi és teológiai író; kormányfőtanácsos, a Misszióház és több egyházi egyesület megalapítója

 

 

 

Patakfalvi Sámuel

1922. május 23. Székelykeresztúr -

2013. november 16. Budapest

 

Életrajz

 

 

 

 

 

 

 Dr. Ferencz József

1908-1994

a Magyarországi Unitárius Egyház első püspöke 1970-től

 

 

 

Remetei Filep Imre

1915-1970

unitárius lelkész, egyházi főjegyző, püspöki helynök, a magyarországi püspökség egyik megszervezője és helyettes püspöke; egyházi író, publicista

 

 

 

 

Gelei József

1885. augusztus 25. Árkos -
1952. május 23. Budapest

biológus, az unitárius egyház főgondnoka 1941-45 között

és fia
Dr. Gelei Gábor

 

 

 

 

 Győrfy István

 

Győrfi István, néhaGyörfi István 
(
Homoródszentmárton, 1887. augusztus 19.  Budapest, 1973. december 22.)
erdélyi magyar unitárius lelkész, teológiai tanár


 

wikipédia

 

 

 

 

 

 

 Dr. Iván László

1900-1938

unitárius lelkész, író, az Unitárius Élet főszerkesztője

 

 

 

 

 

 

 Dr. Jakab Jenő

1914-1996

Unitárius lelkész

 

 Kiss Mihály

1950-2019

Unitárius lelkész

Kiss Mihály Kövenden született 1950. május 4-én.

Teológiai tanulmányait 1973-1977 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytatta.

1978. január 1-től 1986. május 1-ig a Csokfalvi Unitárius Egyházközségben (Maros Megye, Erdély) végezte lelkészi szolgálatait.

1986-tól 2017 augusztusig, a nyugdíjba vonulásáig a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség gyülekezeti lelkésze volt.

Temetésére 2019. szeptember 6-án, pénteken 12.45-kor került sor Budapesten, a Farkasréti Temetőben.

Link: http://www.unitarius.hu/elhunyt-kiss-mihaly-nyugalmazott-lelkesz/


Kiss Tünde
1958-2022


Link: https://www.unitarius.hu/kiss-tunde-1958-2022/Kiss

 

László Gyula

1910-1998

régész, történész, muzeológus, egyetemi tanár; festőművész, grafikus, művészeti író; a Magyar Nemzeti Múzeum középkori osztályának vezetője, a kettős honfoglalás elméletének kidolgozója

 

 

 

 

 

 

 Lovodics Imréné

 

Rebi néni, aki a Hőgyes Endre u. 3. szám alatti ingatlan és templom házfelügyelője volt

 

 

 

 

 

 Dr. Mikó Gábor

 

 

Bölöni Mikó Ferenc

1880-1942

ny. államtitkár

Mikó István

1932-2023

A Magyarországi Unitárius Egyház főgondnokaIn Memoriam

Mikó István

 

 

 

Dr. v. Nyiredy Géza

1891-1968

 

 Dr. v. Nyiredy Géza

1924-1990

tüdőgyógyász, főorvos

 

Dr. v. Nyiredy Szabolcs
1922-2005

gyógyszerész, a DFE elnöke, Cserkész

 

 

 

 

Pethő István

1903-1978

unitárius lelkész, magyarországi főjegyző és püspöki helynök; egyházi író, a pestlőrinci templom építtetője

 

 

 

Sánta Ferenc

(Brassó, 1927. szeptember 4. – Budapest, 2008. június 6.) Kossuth-díjas magyar író

 

Életéről a Wikipédiában

Életéről az Interneten

 


 

 

 

 Dr. Szent-Iványi Árpád

 

 

 

 

 

Török Tamás

1925-1993

színházi és rádiós rendező, író, dramaturg; a magyarországi Dávid Ferenc Egylet elnöke.

 

 

 

Dr. Zsakó Andor

1879-1942

Életrajz

II. KEREPESI TEMETŐ  -

FIUMEI ÚTI  NEMZETI SÍRKERT

 

 Batthyany  Ilona  grófnő
1842-1929
 

egyházunk jótevője, Klotild utcai háromemeletes házát szegény sorsú gyermekek segélyezésére hagyta

 

 

 Dévény Anna
Budapest 1936 - 2017 június 26.

Hamvait a Kerepesi vagyis a Fiumei úti nemzeti sírkert szoróparcellájában szórták szét.

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9v%C3%A9ny_Anna

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9v%C3%A9ny_Anna_Alap%C3%ADtv%C3%A1ny   Dévény Anna
 

Rázmány Csaba Béla
(1946-2009)

A Magyarországi Unitárius Egyház püspöke 2001-2009 között.

Temetése 2009. július 30-án volt.

Életrajza itt olvasható!

Rázmány (Papp) Ida

(1950-2023) - Nekrolog

razmany

 

 

razmany
 

III. KISPESTI TEMETŐ

 

 

 

 

 Dr. Kaszay Csaba

1945-1999

 

EKT és Főtanácsi tag, az egyház ügyvédje

 

 

IV. ÓBUDAI TEMETŐ

 

 

 

 

 Bencze Márton

1919-2003

 

Unitárius lelkész és Püspök

 

A Hőgyes Endre utcai templom és
gyülekezet lelkésze 1943-tól

A Magyarországi Unitárius Egyház püspöke
1992-2001 között

 

 

Fodor János

1916-1983

textilmérnök, a budapesti egyházközség gondnoka és kisegítő kántora

 

 

V. PESTLŐRINCI TEMETŐ

 

 

 

 

 Huszti János

1924-1993

Unitárius lelkész és Püspök

 

 

Schmidt Gábor

1946 - 2016

nyomdász

a Budapesti Unitárius Egyházközség gondnoka, presbitere


VI. SZENT GELLÉRT URNATEMETŐ

 

 

 

Dr. Sztankóczy Zoltán

1916-2002

közgazdasági tudományok doktora, Unitárius Teológiai intézet felügyelő gondnoka, budapesti egyházközség presbitere

 

 

VII. ÚJ KÖZTEMETŐ

 

 

  Bencze Franciska

1948-2002

 

az Unitárius Élet folyóirat főszerkesztője

 

 

Bencze Márton
1950-2021

Egyházi titkár, az unitárius televíziós műsorok szerkesztője 1994-2013 között

 

Nekrológ - pdf letöltése

 

 

 

 

Bencze 

 

 

Gyallay Pap Domokos

1880-1970

tanár, író

 

 

új sír 2020-ban

 

Gyallay

 

Gyallay

 

 

 

A régi sír és kopjafa:

 

Kopjafaavatás 2023-ban

Gyallay

 

 

 

 

Gimes Miklós

1917-1958

író, politikus, 1956-os kivégzett,

sírja a 301-es parcellában van

 

Gimes Miklós 


v. Kiss Zoltán
Ejtőernyős Alezredes

1952. április 10-én koncepciós per
áldozataként végezték ki.

http://www.kiss-zoltan.hu/ 

Megemlékezés 2022. április 12-én halálának 70. évfordulóján

 

 

 

 

  Koday Béla

 

 

 

 

 

 

 

Mátéffy Géza

1900-1980

politikus, államtitkár, budapesti egyházközség gondnoka és pénztárosa

 

 

 

 

 

Nagy Sándor

1912-1980

Honvéd Művész Együttes tagja, a budapesti egyházközség énekvezére, kántora

 

 

Szolga Ferenc

1913-1957

unitárius lelkész, 1956-ban letartóztatták és fogva tartották

 

 

 

VIII.  CINKÓTAI TEMETŐ

 

 

 

 

  Fülöp Júlia

az egyház főkönyvelője

IX. Szent Angyalok Plébánia - Gazdagrét

Dr. Murvay Samu ügyvéd
1920-2015

Az Unitárius Egyház Főgondnoka


   
X.  Pesterzsébeti temető  Zágoni Sándor 
1913-2003

fafaragó

bővebben


 
   
BudakesziDr. Zoltán Zoltán

közgazdász, a földrajztudományok kandidátusa, címzetes egyetemi tanár

(1935. október 3.  Árapatak –
2017. január 8. Budakeszi)

az Unitárius Élet folyóirat főszerkesztője 2003-2005 között

Bővebben


   
Tatabánya

 

 

Gál Kelemen

1869-1945

tanár, szakíró, Keresztény Magvető főmunkatársa, a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetének megírója

Hatvan
 

 

Dr. Kis Zoltán

1924 - 2022

A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitere, és a

 Magyar Unitárius Egyház Főtanácsának tiszteletbeli tagja

Részletes

 

Vác

 

Borbély Sándor

1866. január 14. - 1932. december 9.

a Váci Országos Siketnéma Intézet igazgatója 1899-1924 között

Hamvaik, feleségével együtt,  az Intézet udvarán levő szobra alatt vannak elhelyezve

 

 

Ráckeresztúr


Ürmösy Gyula

1905 - 1999
unitárius lelkész

Kadácsban született lelkész családba. Unitárius teológiát végzett Kolozsváron.
 Székelykeresztúron felügyelő tanárként kezdte pályafutását, majd Fiatfalván lett unitárius lelkész. 1935-ben nősült.
1943 - 1973 között a sepsiszentgyörgyi unitárius gyülekezet lelkésze.
Nyugdíjba vonulása után a kolozsvári Iriszi gyülekezetbe szolgált be, valamint a Püspökségen a nyugdíjpénztárban dolgozott.
1995-ben költöztek ki leányához Ráckeresztúrra.
Dr. Ürmösi Gyöngyi Márta
1949 - 2022

Sepsiszentgyörgyön született - édesapja: Ürmösy Gyula unitárius lelkész-esperes -  édesanyja: Fazakas Piroska.
1973-ban a  Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi karán végzett.
1993. augusztus 20-án áttelepültek Magyarországra, a Fejér megyei Ráckeresztúrra, itt 1993. szeptember 1-től nyugdíjazásáig (2012. március 31-ig) biztosította a fogorvosi alapellátást.

A budapesti Bartók Béla Egyházközségében 12 éven át a  presbiteri tisztséget töltötte be.Új sírkő 2022-ben

Ürmösi Gyöngyi

A régi sírkő:

Ürmösy Gyula
Veresegyháza  

 

KELEMEN MIKLÓS 

unitárius lelkész, történész
született 1925. február 16-án Szegeden - elhunyt 2009. november 24-én Veresegyházán

Életrajza

 

 
Baracska

Perczelné Kozma Flóra
1864. június 22. -
1925. december 31.

Író, a magyar unitarizmus legjelesebb női képviselője és tevékeny apostola

 Bővebben ...


Flóra

Flóra
  Polgárdi unitárius temető 


Bartók Géza

unitárius lelkész

Született: 1886. Kede, Hargita vármegye 
Meghalt: 1940. október 6. Polgárdi 

Iskola

A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián lelkészi okl. szerzett.

Életút

Polgárdiban, Városfalván lelkész (1911–1922), majd visszatért Polgárdiba és haláláig itt szolgált (1922–1940). 

Az Unitárius Egyházi Igazgatótanács tagja (1928–1940). Országgyűlési pótképviselő (1940).

Szerkesztés

Írásai, beszédei az Egyháztársadalom és a Keresztény Magvető című lapokban jelentek meg.

Irodalom

Irod.: Barabás István: B. G. (Unitárius Értesítő, 1940. 11.).

 


Szász János
unitárius lelkész
Budapest 1923. szeptember 2. -
Budapest 2007. július 18.


Szász János több magyarországi gyülekezetnél végzett lelkészi szolgálatot, köztük Debrecenben, Polgárdiban, Kocsordon, illetve a Dunántúli Szórványgyülekezetben. Lelkészi munkája mellett a Magyarországi Unitárius Levéltár vezetője és a Teológiai Intézet igazgatója is volt. Egyházi szolgálata mellett a Fővárosi Levéltárban dolgozott. Több az unitarizmussal foglalkozó tanulmány, dolgozat megírása fűződik nevéhez.


    wikipédia  

 

Szerkesztik:
Szöveg: Szász Adrienne lelkésznő
Fénykép és honlap: Léta Sándor lelkész