Unitárius templomok 

ERDÉLYI   UNITÁRIUS  TEMPLOMOK  www.unitarius.com

MAGYARORSZÁGI   UNITÁRIUS   TEMPLOMOK                   (www.unitarius.hu      http://unitarius.lap.hu )

Források:

- Négyszáz év című kiadvány
- Az egyházközségekről kiadott ismertető füzetek
- Kedei Mózes: Az Erdélyi Unitárius Egyház rövid története című könyvéből (1990-től kezdve épített templomok)
- A Budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség gyülekezeti termében levő régi fényképek
- Az alábbi Internetes oldalak:
- www.unitarius.hu  - Magyarországi Unitárius Egyház
- www.unitarius.ro - Székelykeresztúri egyházkör
- www.unitarius.ro/lang/  - A Láng - a teológus hallgatók lapja
- http://markolaci.fpn.hu/  - Márkó László fényképei  
- http://www.unitarius.hu/english/partner_church_news.htm - Amerikai Unitáriusok testvéregyházközségi oldalai

 


   SZINTE GÁBOR  festménye