Unitárius történelem

Hogyan lett Dávid Ferenc untáriussá?